RPOMobilne Centrum Kosmetologii Ewa Adamiec, Terapeuta Urody realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich „Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej Terapeuty Urody”. Projekt ma na celu utrzymanie działalności gospodarczej Terapeuty Urody, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach „Działania 03 – II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie 01 – II.3.1 Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.